(A merge sau a se duce, a trage) ca pe ciripie = (a merge sau a se duce, a trage) drept, în linie dreaptă

Cuvinte folosite: merge, duce, trage, ciripie, merge, duce, trage, drept, linie, dreapta
Expresii similare: