(A-i fi cuiva) mai mare mila (sau dragul, rușinea etc.) = (a-i fi cuiva) foarte milă (sau drag, rușine etc.)

Cuvinte folosite: a-i, cuiva, mare, mila, dragul, rusinea, a-i, cuiva, foarte, mila, drag, rusine
Expresii similare: